VVS-tekniske produkter

Opus-prosjekt vil ha konstruktive relasjoner til VVS leverandører og deres produkter.