Næringsbygg

Gjennomførte næringsprosjekter med varierte formål, alt fra rehabilitering til nybygg for industri til nybygg for byggevare, konsulenter, og transport. Prosjektene er gjennomført som generalentrepriser, hovedentrepriser, og totalentrepriser.