Skoler

Oppgavene har hatt forskjellig karakter, fra tidlige konsept vurderinger til prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekter. Prosjektene har spent fra rehabiliteringsprosjekter til nybygg og er gjennomført som hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillsentrepriser.