Prosjektutvikling

Opus-prosjekt tar ansvar for alle faser i et prosjekt. Erfaring fra tidligere prosjekter forteller at konstruktive grep i innledende faser er avgjørende for sluttresultatet.

  • Konsept -hva er utfordringen og finnes det en ønsket løsning, mulige positive og negative virkninger, involvering og eierskap til valgt konsept.
  • Planlegging -samspill og avklaringer med brukere, driftere og leverandører for en rasjonell, kostnadseffektiv og vellykket planlegging av prosjektet.
  • Gjennomføring -anskaffe konstruktive leverandører som har innsikt og forståelse for oppgaven og som kan ta ansvar.
  • Avslutning, overtakelse og drift -tidlig fokus på prosjektets avsluttende faser, involverer prosjekteier, brukere og driftere.
  • Prøvedrift -konstruktiv plan for justering og oppfølging av tekniske anlegg slik at forutsatte kvaliteter i tekniske anlegg ivaretas.
  • Driftsressurser -krav til byggherrens avsatte ressurser til oppfølging av driftsplaner.

Alt kan bli bedre og Opus-prosjekt ønsker aktivt å bidra til å videreutvikle alle faser i byggeprosessen.