Bygging av avfallsanlegg for Norcem i Brevik

EST distriktsleder for Skanska, hovedentreprise deltar i innledende tilbudsfasen, forhandling og signerer kontrakt. Bygging av nytt avfallsanlegg for søppel, anlegget integreres i eksisterende fabrikk anlegg. I hovedsak en plass-støpt betongkonstruksjon med integrerte mekaniske innstallasjoner, store nøyaktighetskrav.

Oppstart vår 2009, ferdigstilt desember 2009