Rønholt barnehage, totalentreprise ”Design og built” Bamble kommune

Rønholt barnehage, totalentreprise ”Design og built” Bamble kommune

EST distriktsleder i Skanska, totalentreprise, deltar i innledende tilbudsfase, signerer kontrakt og overlater ansvar for gjennomføring til prosjektleder. Barnehagen bygges inntil og sammen med flerbrukshall prosjektet som er kontrahert et år tidligere.

Barnehagen utformes som en basebarnehage med barn fra 0-6 år, med 36 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Uteområde med store og varierte skogsområder i umiddelbar nærhet, gapahuk, leirplasser i skogen, stor akebakke og lekeplass. Skole, SFO og den nye idrettshallen er i direkte tilknytning til barnehagen.

Oppstart byggeplass høst 2009, ferdigstilt våren 2010.

Entreprisekost 20 mill BTA 620m2


Fagerli barnehage, samspillsentreprise Larvik kommune

Fagerli barnehage, samspillsentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig  for Larvik kommune. Fagerli barnehage er en del av prosjektet «Fagerli 1-7 skole, familiesenter, idrettshall».

EST har som prosjektansvarlig et overordnet ansvar for at prosjektet leverer de forutsatte kvaliteter innenfor kostnadsramme. Inkluderte også et ansvar for nødvendige avklaring mot brukere og driftere og gjennomføring av et tilhørende kunstprosjekt.
Barnehagen dimensjoneres for 6 avdelinger med plass til ca 110 barn og 25 ansatte.

Totalentreprisekontrakt signert juni 2014, med avtalte milepelspunkter for tett bygg, ferdig montert og dato for overtakelse.
Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 15.06.2016.

Total prosjektramme 52 mill BTA 1220m2


Byskogen barnehage, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

Byskogen barnehage, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for konseptavklaring, gjennomføring av konkurranse, kontrahering, og samspill med totalentreprenør.
Byskogen barnehage har sitt utgangpunkt i en eksisterende bygningsmasse (tidl. Byskogen skole) denne forutsettes ombygget/rehabilitert i tråd med byggherrens intensjoner for nye barnehager i Larvik kommune.

Der skal prosjekteres og bygges en 8 avd. barnehage med plass til 18- 24 barn i hver avdeling. Inkludert 5 småbarnsavdelinger i 1 etg og 3 storebarnsavdelinger i 2 etg. Personalavdeling dimensjoneres for ca 25 ansatte og inkluderer arbeidsrom, spiserom og garderober i 2 etg.

Totalentreprisekontrakt signert desember 2016, innledende samspill gjennomført mars 2017, oppstart byggeplass tidlig vår 2017, ferdigstilt februar 2017.

Total prosjektkost 48,2 mill BTA 1800 m2