Rønholt flerbrukshall, totalentreprise ”Design og built”, Bamble kommune

Rønholt flerbrukshall, totalentreprise ”Design og built”, Bamble kommune

EST distriktsleder i Skanska, design og built konkurranse, prekvalifisering, gjennomført i totalentreprise, deltar i innledende prekvalifisering, forhandling og signerer kontrakt.

Flerbrukshall med tilhørende fasiliteter bygges inntil eksisterende skolebygg, med en utvidet skoledel, og foajeområde. I sokkeletasje bygges garderobeanlegg og skytebane sammen med en fullskala flerbrukshall.

Oppstart byggeplass høst 2008, ferdigstilt 15.06.2009.

Entreprisekost 35 mill BTA 1220m2


Fagerli flerbrukshall, Samspillsentreprise Larvik kommune

Fagerli flerbrukshall, Samspillsentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for Larvik kommune. Idrettshallen er en del Fagerli 1- skole, familiesenter og  barnehage.Idrettshallen er en fullskala flerbrukshall BTA 2496m2, spilleflate 25m* 45m tribunekapasitet 440 pl, sosialt rom 100m2, treningsrom 100m2, doble sett med garderober. Inkludert er også lagerareal som er lagt under tribuneanlegg.

Hallen inngår som endel av skoleanlegg og det er planlagt sambruk mellom skole, barnehage og idrett.

Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 06.12.2016


Utvidelse Stavern idrettshall, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

Utvidelse Stavern idrettshall, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for Larvik kommune. Eksisterende Stavern idrettshall skal utvides, det er gjennomført konseptuelle avklaringer, design og built konkurranse, entreprenør er kontrahert og innledende samspill med totalentreprenør er gjennomført. Eksisterende bygningsmasse utvides mot sør-øst i henhold til godkjent reguleringsplan. Tilbygget areal bygges som en flerbrukshall, men spesielt designet for turn og vektløfting. Tilbygget og eksisterende areal er forsøkt utformet slik at anlegget Stavern idrettshall fremstår som en helhet.

Oppstart byggeplass 1 kvartal 2017, ferdigstilt februar 2018

Totalprosjektkost 60 mill BTA 2349 m2