Telemark Krisesenter, samspillsentreprise, Skien kommune

Telemark Krisesenter, samspillsentreprise, Skien kommune

EST distriktsleder i Skanska, samspillsentreprise, deltar i innledende tilbudsfase, signerer kontrakt og overlater ansvar for gjennomføring til prosjektleder.

Bygningen oppføres som et passivt hus, bærende konstruksjoner av stål og betong, utvendig kledning av tre, sedum-tak og solfangere for oppvarming av forbruksvann. Det er gjennomgående fokus på materialer med lavt karbondioksidutslipp. Det var også stort fokus på bygningens passive egenskaper som klimaskjermer, vinduer og tetthethetsmålinger.

Oppstart byggeplass tidlig vår 2011, ferdigstilt februar 2012.