Rehabilitering bygging av utvendig lager Eramet

Rehabilitering bygging av utvendig lager Eramet

EST distriktsleder for Skanska, hovedentreprise deltar i innledende tilbudsfasen, forhandling og signerer kontrakt. Oppføring av utvendig lager for oppbevaring av slaggprodukter med høy temperaturbelastning på konstruksjoner.

Oppstart vår 2008, ferdigstilt ila 2008


Næringsbygg, Ski kommune, kontor og lager Høegh eiendom

Næringsbygg, Ski kommune, kontor og lager Høegh eiendom

EST prosjektleder i Norske Stålbygg, totalentreprise, ca 2043 m2 for delt på lager 1 etg og kontorer 2 etg. Stålkonstruksjon på stripefundamenter, etasjeskiller av hulldeler av betong, sandwichelementer i yttervegger, utkragede verandaer og trapper i eloksert stål. Taktro av stålplater, isolert og folietekket.

Oppstart høst 2005, overlevert våren 2006.


Næringsbygg, Sjælsø Norge AS

Næringsbygg, Sjælsø Norge AS

EST distriktsleder i Skanska, deltar i innledende tilbudsfasen, forhandling og signerer kontrakt, ansvar for gjennomføring til prosjektleder. Stålkonstruksjon på 4650m2 BTA på stripefundamenter/støpt dekke, mesanin hulldeler av betong, sandwichelementer i yttervegger. Taktro av stålplater, isolert og folietekket.

Oppstart vår 2010, ferdigstilt 2011.


Bygging av avfallsanlegg for Norcem i Brevik

Bygging av avfallsanlegg for Norcem i Brevik

EST distriktsleder for Skanska, hovedentreprise deltar i innledende tilbudsfasen, forhandling og signerer kontrakt. Bygging av nytt avfallsanlegg for søppel, anlegget integreres i eksisterende fabrikk anlegg. I hovedsak en plass-støpt betongkonstruksjon med integrerte mekaniske innstallasjoner, store nøyaktighetskrav.

Oppstart vår 2009, ferdigstilt desember 2009