Fagerli 1-7 skole, familiesenter, idrettshall, samspillsentreprise, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig  for Larvik kommune. Det er gjennomført en prekvalifisering, det er evaluert 6 stk tilbydere og Hent AS har vunnet konkurranse. Av konkurransegrunnlaget forutsettes det at skal gjennomføres et år med samspill, avtale samspill signeres og samspill starter våren 2013.

EST overtar som prosjektansvarlig i samspillets avsluttende fase våren 2014 og i henhold til samspillsavtale signeres en totalentrepriskontrakt for gjennomføring av prosjektet.
Totalentreprisekontrakt signeres juni 2014, med avtalte milepelspunkter for tett bygg, ferdig montert og dato for overtakelse.
Det skal bygges en 1-7 skole, for totalt 784 elever, et familiesenter fordelt over 2 etasjer 450 m2 og flerbrukshall 2496 m2.

EST har som prosjektansvarlig delegert ansvar for at prosjektet leverer de forutsatte kvaliteter innenfor kostnadsramme.

Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 06.12.2016

Totalprosjektkost 414 mill BTA 11688 m2