Fagerli barnehage, samspillsentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig  for Larvik kommune. Fagerli barnehage er en del av prosjektet «Fagerli 1-7 skole, familiesenter, idrettshall».

EST har som prosjektansvarlig et overordnet ansvar for at prosjektet leverer de forutsatte kvaliteter innenfor kostnadsramme. Inkluderte også et ansvar for nødvendige avklaring mot brukere og driftere og gjennomføring av et tilhørende kunstprosjekt.
Barnehagen dimensjoneres for 6 avdelinger med plass til ca 110 barn og 25 ansatte.

Totalentreprisekontrakt signert juni 2014, med avtalte milepelspunkter for tett bygg, ferdig montert og dato for overtakelse.
Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 15.06.2016.

Total prosjektramme 52 mill BTA 1220m2