Fagerli flerbrukshall, Samspillsentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for Larvik kommune. Idrettshallen er en del Fagerli 1- skole, familiesenter og  barnehage.Idrettshallen er en fullskala flerbrukshall BTA 2496m2, spilleflate 25m* 45m tribunekapasitet 440 pl, sosialt rom 100m2, treningsrom 100m2, doble sett med garderober. Inkludert er også lagerareal som er lagt under tribuneanlegg. Hallen inngår som endel av skoleanlegg og det er planlagt sambruk mellom skole, barnehage og idrett. Oppstart byggeplass høst 2014, ferdigstilt 06.12.2016