Høgskolen i Telemark, hovedentreprise Porsgrunn kommune

EST distriktsleder i Skanska, hovedentreprise. Utvendig og innvendig rehabilitering av bygningsmasse fra 1970. Deltar i innledende tilbudsfase, signerer kontrakt og overlater ansvar for gjennomføring til prosjektleder.

Oppstart høst 2007, ferdigstilt vår 2008.