KS & HMS i Opus Prosjekt

Opus-prosjekt har etablert og utviklet konstruktive rutiner for selskapets prosjektadministrative tjenester. De er også etablert rutiner for de lov og forskriftsmessige forpliktelser som enten Opus-prosjekt selv bærer eller ivaretar for oppdragsgivere.

«Fundamentet» i Opus-prosjekt KS arbeidet er troen på erfarings basert kunnskap og kontinuerlig fokus på forbedringer.