Mesterfjellet 1-10 skole, SFO og familiesenter, totalentreprise Larvik kommune

EST prosjektansvarlig Larvik kommune. Mesterfjellet skole er dimensjonert for 545 elever, inkludert SFO, 60 ansatte personal. Det er også inkludert et familiesenter og det er sambruk med skole og SFO av de arealer hvor det er funnet hensiktsmessig. Nye skole er bygget inntil den eksisterende farrishallen, med felles inngang.

Anskaffet i totalentreprise påbegynt 2012 ferdigstilt juni 2014. EST overtar prosjektet i sluttfase, overtakelse av kontraktarbeidet og oppstart prøvedrift og gjennomføring og avslutning av 6 mnd. prøvedrift.