Næringsbygg, Sjælsø Norge AS

EST distriktsleder i Skanska, deltar i innledende tilbudsfasen, forhandling og signerer kontrakt, ansvar for gjennomføring til prosjektleder. Stålkonstruksjon på 4650m2 BTA på stripefundamenter/støpt dekke, mesanin hulldeler av betong, sandwichelementer i yttervegger. Taktro av stålplater, isolert og folietekket.

Oppstart vår 2010, ferdigstilt 2011.