Næringsbygg, Ski kommune, kontor og lager Høegh eiendom

EST prosjektleder i Norske Stålbygg, totalentreprise, ca 2043 m2 for delt på lager 1 etg og kontorer 2 etg. Stålkonstruksjon på stripefundamenter, etasjeskiller av hulldeler av betong, sandwichelementer i yttervegger, utkragede verandaer og trapper i eloksert stål. Taktro av stålplater, isolert og folietekket.

Oppstart høst 2005, overlevert våren 2006.