Organisasjon

Selskapet Opus-prosjekt AS er etablert januar 2017. Selskapsnavn er ment å være betegnende for selskapets mangfold av aktiviteter. Selskapets daglige leder Erik Solli-Tangen (f.1960) er utdannet Siv. Ing med master i energi og miljøteknologi.

Daglig leder(DL) har mangfoldig erfaring fra bygg og anlegg i både privat og offentlig sektor. Selskapets har idag 1 ansatt fulltid og en assistent ansatt på deltid, kapasitet vil økes i takt med etterspørsel.