Boligprosjekter

Erfart kunnskap med planlegging, prosjektering og utførelse av; frittstående eneboliger, fritidsboliger, og rehabiliteringsarbeider for private, borettslag og sameier.