Næringsbygg

Næringsprosjekter med varierte formål, industri, byggevare, kontorer, og transport. Prosjektene er gjennomført som hovedentrepriser, og totalentrepriser.