Rønholt flerbrukshall, totalentreprise ”Design og built”, Bamble kommune

EST distriktsleder i Skanska, design og built konkurranse, prekvalifisering, gjennomført i totalentreprise, deltar i innledende prekvalifisering, forhandling og signerer kontrakt.

Flerbrukshall med tilhørende fasiliteter bygges inntil eksisterende skolebygg, med en utvidet skoledel, og foajeområde. I sokkeletasje bygges garderobeanlegg og skytebane sammen med en fullskala flerbrukshall.

Oppstart byggeplass høst 2008, ferdigstilt 15.06.2009.

Entreprisekost 35 mill BTA 1220m2