Prosjektadministrasjon

Opus-prosjekt tar rollen som prosjektansvarlig eller byggherrens prosjektleder alt etter byggherrens ønskede organisering av prosjektet. Opus-prosjekt oppfordrer byggherren til selv å ha konstruktive roller, gjerne samordnet med Opus-prosjekt.