Prosjektutvikling

Opus-prosjekt tar ansvar for alle faser i et prosjekt. Erfaring fra tidligere prosjekter forteller at konstruktive grep i innledende faser er avgjørende for sluttresultatet.

  • Konsept -hva er ønsket og finnes det en løsning, mulige positive og negative virkninger, involvering brukere, driftere og eiere. Konseptvalg
  • Planlegging -brukere, drifter og eier involveres sammen med nødvendige leverandører for en rasjonell, og vellykket plan for prosjektet.
  • Gjennomføring -anskaffe konstruktive leverandører som etablerer innsikt og forståelse og som kan ta ansvar for oppgaven.
  • Avslutning, overtakelse og drift -plan for avsluttende faser, forberede overtakelse og oppstart drift
  • Prøvedrift -konstruktiv plan for justering og oppfølging av tekniske anlegg slik at forutsatte kvaliteter i tekniske anlegg ivaretas.
  • Garantiarbeider -konstruktiv plan for oppfølging av garantiarbeider.

Alt kan bli bedre og Opus-prosjekt ønsker aktivt å bidra til å videreutvikle alle faser i byggeprosessen.