Tilstandsanalyser

Opus-prosjekt gjennomfører tilstandsanalyser for privat og offentlige byggherrer. Tilstandsanalyser har sitt utgangspunkt i standarden NS 3424 «Tilstandsanalyser» og brukes til kartlegging av teknisk og funksjonell tilstand for bygg, anlegg og tekniske installasjoner og som første trinn i en prosess for å utvikle planer og angi tiltak for å opprettholde et byggverk i tilfredsstillende stand for brukere og eiere.

Tilstandsanalysen er videre systematisert i henhold til NS 3451 «Bygningsdelstabell».

NS 3424 fokuseres på

  • Kartlegging av teknisk og funksjonell tilstand av bygg, anlegg og tekniske installasjoner.
  • Praktisk gjennomføring av tilstandsanalyser.
  • Utarbeidelse av rammeverk for fastsetting av tilstand for ulike bygningsdeler, anleggsdeler eller tekniske anlegg.
  • Bruk av data fra tilstandsanalysen.