Utvidelse Stavern idrettshall, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for Larvik kommune. Eksisterende Stavern idrettshall skal utvides, det er gjennomført konseptuelle avklaringer, design og built konkurranse, entreprenør er kontrahert og innledende samspill med totalentreprenør er gjennomført. Eksisterende bygningsmasse utvides mot sør-øst i henhold til godkjent reguleringsplan. Tilbygget areal bygges som en flerbrukshall, men spesielt designet for turn og vektløfting. Tilbygget og eksisterende areal er forsøkt utformet slik at anlegget Stavern idrettshall fremstår som en helhet.

Oppstart byggeplass 1 kvartal 2017, ferdigstilt februar 2018

Totalprosjektkost 60 mill BTA 2349 m2