Brunla U skole, Stavern og Larvik kommune

EST prosjektutvikler Larvik kommune, tidligfase vurderinger og alternative konseptvalg i forhold til å utvikle ny 1-10 skole. Eksisterende Brunla ungdomsskole planlegges ombygget til ny 1-10 skole.

Tilstandsvurderinger i forhold til bygg og tekniske anlegg, evaluering av eksisterende arealer mot faktiske arealbehov ny 1-10 skole. Fremlagt ulike alternative løsninger og kostnadsestimat.