Styringsverktøy

Byggeprosjekter har behov for å kommunisere med prosjektinteresenter i takt med fremdrift og utvikling av prosjektet. Til dette har Opus-prosjekt et styringsverktøy som kan sikre både rette beslutninger og informasjon underveis i prosjektet.

Styringsverktøyet har ingen begrensninger når det gjelder bruksområde, og er et alternativt styringsverktøy for gjennomføring byggeprosjekter.