Opus-prosjekt AS -prosjektreferanser

Prosjekter som det her henvises til har daglig leder Erik Solli-Tangen vært involvert i som prosjekteier, prosjektutvikler og prosjektleder.