Om Opus Prosjekt

Opus-prosjekt leverer prosjektadministrative tjenester til private og offentlige byggherrer. Vår spisskompetanse er å utvikle, organisere og gjennomføre byggeprosjekter fra tidligfase til bygg i drift.

Bygg og anleggsbransje er ansvarlig for 40 prosent av Norges energiforbruk, en tredjedel av våre klimagassutslipp og en tredjedel av alt avfall som produseres. Dette er viktige samfunnsmessige utfordringene som krever fremtidsrettet, og miljøriktige løsninger.

Opus-prosjekt ønsker å bidra til robuste og bærekraftige byggerier som kan overlates til neste genererasjon med god samvittighet.