Flerbrukshaller

Fra tidligfase og konseptuelle vurderinger til prosjektutvikling og gjennomføring av prosjekter. Prosjektene er gjennomført med ulike entreprisemodeller hovedentrepriser, totalentrepriser og samspillsentrepriser.