Tjenester

Opus-prosjekt leverer prosjektadministrative tjenester til bygg og anleggsbransjen. Tjenester utføres i takt med selskapets visjon og verdier omforent med kundens forventninger og intensjoner.