Byskogen barnehage, totalentreprise med samspill, Larvik kommune

EST prosjektansvarlig for konseptavklaring, gjennomføring av konkurranse, kontrahering, og samspill med totalentreprenør.
Byskogen barnehage har sitt utgangpunkt i en eksisterende bygningsmasse (tidl. Byskogen skole) denne forutsettes ombygget/rehabilitert i tråd med byggherrens intensjoner for nye barnehager i Larvik kommune.

Der skal prosjekteres og bygges en 8 avd. barnehage med plass til 18- 24 barn i hver avdeling. Inkludert 5 småbarnsavdelinger i 1 etg og 3 storebarnsavdelinger i 2 etg. Personalavdeling dimensjoneres for ca 25 ansatte og inkluderer arbeidsrom, spiserom og garderober i 2 etg.

Totalentreprisekontrakt signert desember 2016, innledende samspill gjennomført mars 2017, oppstart byggeplass tidlig vår 2017, ferdigstilt februar 2017.

Total prosjektkost 48,2 mill BTA 1800 m2