Rønholt barnehage, totalentreprise ”Design og built” Bamble kommune

EST distriktsleder i Skanska, totalentreprise, deltar i innledende tilbudsfase, signerer kontrakt og overlater ansvar for gjennomføring til prosjektleder. Barnehagen bygges inntil og sammen med flerbrukshall prosjektet som er kontrahert et år tidligere.

Barnehagen utformes som en basebarnehage med barn fra 0-6 år, med 36 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Uteområde med store og varierte skogsområder i umiddelbar nærhet, gapahuk, leirplasser i skogen, stor akebakke og lekeplass. Skole, SFO og den nye idrettshallen er i direkte tilknytning til barnehagen.

Oppstart byggeplass høst 2009, ferdigstilt våren 2010.

Entreprisekost 20 mill BTA 620m2